Technosol Ltd.

 

ИЗБОР НА СРЕДСТВО

Област на приложение HYDROBREAK POWER UNIVERSAL 2000 PLUS DR & HD
Общо очиставне и обезмазняване + + +    
Очистване на детайли         +
Почистване на подове + + +    
Премахване на разлети масла и горива   + +    
Почистване на емкости + + + +  
Кухненско оборудване   +      
Обезмазняване в машинни зали + +      
Екологическо почиства- Не /жива природа, птици и други животни/   + +    
Подготовка на повьрхности   +     +

Обработка на сточни Води

+   + +  

Премахване замьрсявания от територия

+   + +  
Обработка на канализаwионни води +   + +  
Обезмазняване на водни системи         +

Премахване на разлят Нефт

+ + + +  
Замяна на разтворители + + + + +
Премахване на тежки горивни масла и смоли +        

Почиставне на бетонни Блокове

+ + +    
 E-mail:
office@hydrobreak.com
sales@hydrobreak.com