Technosol Ltd.

УКАЗАТЕЛ ЗА БЬРЗО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА РАЗРЕЖДАНЕ HYDROBREAK

Средство

Степен на замьрсяване 

СЛАБО СРЕДНО СИЛНО
HYDROBREAK® Universal 1 : 100 1 :  40  1 : 5
HYDROBREAK® 2000 1 : 200 1 : 80 1 :  10
HYDROBREAK® Plus 1 : 500 1 : 250 1 :  25 
HYDROBREAK® Power 1 : 150 1 : 80 1 : 10
HYDROBREAK® DR ja HD 1 : 100 1 : 40 1 : 10
 E-mail:
office@hydrobreak.com
sales@hydrobreak.com