HydroBreak toodete kasutamine reoveepuhastuses

*Technosol OÜ poolt pakutavate  HYDROBREAK® toodete kaasabil on võimalik tunduvalt tõsta reoveepuhasti töö efektiivsust ja väljuva vee kvaliteeti.

*Üheks heitveepuhasti tööd takistavaks teguriks on tööstus- ja olmeheitmetest kanalisatiooni sattunud õlide-, määrdeainete- ja rasvade kogunemisest tekkinud ummistused. Liigsed rasvad seadmes kaasavad vahu tekkimise ja pidurdavad bioloogilise kääritusprotsessi kulgu. Teisalt pärsivad bioloogilise puhasti tööd seadmesse sattunud naftaproduktid, tuues kaasa bakterikultuuride hävingu.

*HYDROBREAK® lagundab kanalisatsiooni sattunud loomse-, mineraalse-, ja sünteetilise päritoluga õlid ja rasvad keskkonnale vastuvõetavateks aineteks. Lisaks on  HYDROBREAK®il omadus lagundada fenoole ja sünteetilisi pindaktiivseid aineid ning aromaatseid süsivesinikke, mis tavalise bioloogilise puhastuse käigus on raskesti likvideeritavad.  HYDROBREAK® stimuleerib aktiivmudas sisalduvate bakterite elutegevust, tuues kaasa nende arvukuse kasvu.

*Biolagundamine toimub intensiivsemalt, kui HYDROBREAK® on reoveega maksimaalselt segunenud. Võimaluse korral tuleks ainet reovette lisada puhastuse algstaadiumis. Sellega hoiame kogu süsteemi puhtana ja suurendame HYDROBREAK®i mõju seadmest väljuva vee kvaliteedile.

*HYDROBREAK®i esmasel kasutamisel süsteemis võib kaasneda vabade õlide ja rasvade hulga suurenemine, kuna aine puhastab ühtlasi ka reoveepuhastussüsteemi ennast.

*Reoveepuhastites on HYDROBREAK®i lisamiseks vette mugav kasutada dosaatoreid, millede abil on lisandi hulka võimalik täpselt reguleerida. Tehnosol OÜ pakub omalt poolt võimalust kasutada KÄRCHER või analoog tüüpi dosaatoreid. Tingituna aine neutraalsest pH-st ei vaja HYDROBREAK® happekindlast materjalist torujuhtmete ja doseerimissüsteemide kasutamist. Regulaarsel kasutamisel lisatakse ainet süsteemi suubuvasse kollektorisse enne mehaanilise puhastuse protsessi. Vette doseeritava aine kogus sõltub likvideeritava reostuse liigist, kogusest, puhasti tüübist ja tehnoloogia eripärast.

  HYDROBREAK®i regulaarsel kasutamisel lahendame korraga mitu heitveepuhastamisega seonduvat probleemi:

  1.  kogu süsteem säilib puhtana, kuna kaovad rasvade ladestumisest tekkivad ummistused;
  2. reovees sisalduvad aromaatsed süsivesinikud lagunevad keskkonnale ohututeks aineteks;
  3. bioloogilises puhatsuses osalevate bakterikultuuride elutegevus aktiveerub;
  4. väheneb reoveega kaasneva ebameeldiva aromaadi teke;
  5. kiireneb puhastusprotsessist eemaldatud aktiivmuda edasine lagundamine.

<< eelmisele lehele                                                                    järgmisele lehele >>

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie kontorisse