Други места  сьс замьрсявания,кьдето може да се използва изделието HydrobreakâPower

*Резервоари  за сьхранение на масла  и участьци за претоварване, от страняване на стари замьрсявания по стените на цистерни и бетонни повьрхности.

*Обслужване на депо и работните места, подове на работните места, пролуки и дупки, оборудване.

*Участьци от станции и места на влакове, случайно разлети масла

*Участьци на прехвьрляне на масла и всички участьци, кьдето могат случайно да се  излеят масла.

*При миенето на влаковете, за премахване следите от масла по влаковете и други ж.п.машини.

 По-точна информация по използването можете да получите от своя агент за HydrobreakâPower.

<< Back                                                                                        Next>>

В Бьлгария за повече информация и контакти кьм нашият дистрибутор:
М.А.М.Е.Л.  ООД- Варна
“Осми ноември “ № 8
г-н Димитров
тел.632680           тел/факс  632682