Rööpmestiku ja ballasti reostus

*Õliga reostatud rööpmestik ei too ainuüksi kaasa ebapiisava ballasti moodustumise. See on samuti tõsine ohutuse küsimus, eelkõige seal, kus esineb libedate, õliga kaetud liiprite või kõnniteede ja elava liiklusega raudtee kombinatsioon. Pikaajalise ballasti õliga reostuse tagajärjeks võib olla samuti põhjavee nagu ka jõgede ja allikate reostus.

*Hydrobreak® tooted on eriti sobiv õlireostuse eemaldamiseks ballastist ja rööpmepoolsetest piirkondadest. Tõsiselt reostatud piirkondade puhul tuleks Hydrobreak® tooteid pritsida kasutades aurupuhastit. Segu vahekorraks vahekorras üks osa toodet Hydrobreak ® Power 10 osa vee kohta (10%); kergema reostuse korral tuleks kasutada lahust vahekorras üks sajale (1%). Peale töötlust tuleks piirkond lihtsalt jätta seisma. Töötlust tuleks korrata üks kord nädalas või kuni ei ilmne enam nähtavaid reostuse märke.

*Et ära hoida edaspidise reostuse kordust võiks koostada hooldusprogrammi. Hooldusprogramm tuleks paikka panna vastavalt vajadusele. Soovitav oleks teha seda vähemalt paar korda aastas. Sellega tagatakse edaspidine puhtus ja väiksem tõenäosus keskkonnareostamisel.

*Hydrobreak® imbub ballasti ning selle all olevasse pinnasesse ning jätkab funktsioneerimist vähendades reostuse taset pinnases. Faktiliselt töötab Hydrobreak®  edasi, kuni on olemas süsivesiniku reostus.


<< eelmisele lehele                                                                       järgmisele lehele>>

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie kontorisse